Следете нé или притиснете Escape

E Hotel 4* Larnaca

4
РЕДОВЕН ЦЕНОВНИК
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ЕУР. ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1ЕУР = 62МКD
E Hotel / 4 stars (A) / Larnaca
ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕУР ПО СОБА НА ДЕН  
Соби Сместување 01.04.19-30.04.19 01.04.19-30.04.19 01.05.19-31.05.19 01.05.19-31.05.19 01.06.19-30.06.19 01.06.19-30.06.19 01.07.19-31.07.19 01.07.19-31.07.19 01.08.19-31.08.19 01.08.19-31.08.19 01.09.19-30.09.19 01.09.19-30.09.19 01.10.19-16.10.19 01.10.19-16.10.19 17.10.19-31.10.19 17.10.19-31.10.19  
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 179 162 185 167 207 186 225 203 253 228 225 203 207 186 185 167  
Studio  - Garden View 2Возрасни 196 176 203 183 219 198 242 217 284 256 242 217 219 198 203 183  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 84 76 92 83 112 100 129 117 158 143 129 117 112 100 92 83  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 84 76 92 83 112 100 129 117 158 143 129 117 112 100 92 83  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 84 76 92 83 112 100 129 117 158 143 129 117 112 100 92 83  
Double Room - Inland View 2Возрасни 100 90 108 97 125 113 146 132 189 170 146 132 125 113 108 97  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 136 123 144 129 160 145 182 164 225 203 182 164 160 145 144 129  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 100 90 108 97 125 113 146 132 189 170 146 132 125 113 108 97  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 100 90 108 97 125 113 146 132 189 170 146 132 125 113 108 97  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 132 118 139 125 156 140 177 159 219 198 177 159 156 140 139 125  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 167 150 175 157 192 173 213 192 255 230 213 192 192 173 175 157  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 132 118 139 125 156 140 177 159 219 198 177 159 156 140 139 125  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 132 118 139 125 156 140 177 159 219 198 177 159 156 140 139 125  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 227 204 250 226 286 258 334 300 417 376 334 300 286 258 250 226  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 263 236 286 258 322 290 369 333 453 407 369 333 322 290 286 258  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 263 236 286 258 322 290 369 333 453 407 369 333 322 290 286 258  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 263 236 286 258 322 290 369 333 453 407 369 333 322 290 286 258  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 227 204 250 226 286 258 334 300 417 376 334 300 286 258 250 226  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 227 204 250 226 286 258 334 300 417 376 334 300 286 258 250 226  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 298 268 322 290 357 322 405 365 488 439 405 365 357 322 322 290  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 227 204 250 226 286 258 334 300 417 376 334 300 286 258 250 226  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 227 204 250 226 286 258 334 300 417 376 334 300 286 258 250 226  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 284 255 313 282 357 322 417 376 522 469 417 376 357 322 313 282  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 119 108 126 114 147 133 165 148 194 175 165 148 147 133 126 114  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 119 108 126 114 147 133 165 148 194 175 165 148 147 133 126 114  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 119 108 126 114 147 133 165 148 194 175 165 148 147 133 126 114  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 97 88 104 93 125 113 143 128 172 154 143 128 125 113 104 93  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 97 88 104 93 125 113 143 128 172 154 143 128 125 113 104 93  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 97 88 104 93 125 113 143 128 172 154 143 128 125 113 104 93  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 136 123 144 129 160 145 182 164 225 203 182 164 160 145 144 129  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 173 155 179 162 196 176 217 196 260 234 217 196 196 176 179 162  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 136 123 144 129 160 145 182 164 225 203 182 164 160 145 144 129  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 136 123 144 129 160 145 182 164 225 203 182 164 160 145 144 129  
Double Room - Sea View 2Возрасни 127 115 134 120 150 136 173 155 215 194 173 155 150 136 134 120  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 163 146 169 153 186 168 208 187 250 226 208 187 186 168 169 153  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 127 115 134 120 150 136 173 155 215 194 173 155 150 136 134 120  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 127 115 134 120 150 136 173 155 215 194 173 155 150 136 134 120  
ПОЛУ ПАНСИОН  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 203 183 209 188 230 207 248 224 277 249 248 224 230 207 209 188  
Studio  - Garden View 2Возрасни 244 219 250 226 267 240 288 260 332 298 288 260 267 240 250 226  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 108 97 115 104 135 122 153 138 182 164 153 138 135 122 115 104  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 108 97 115 104 135 122 153 138 182 164 153 138 135 122 115 104  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 108 97 115 104 135 122 153 138 182 164 153 138 135 122 115 104  
Double Room - Inland View 2Возрасни 148 134 156 140 173 155 194 175 236 213 194 175 173 155 156 140  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 208 187 215 194 232 208 253 228 296 266 253 228 232 208 215 194  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 148 134 156 140 173 155 194 175 236 213 194 175 173 155 156 140  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 148 134 156 140 173 155 194 175 236 213 194 175 173 155 156 140  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 179 162 186 168 203 183 225 203 267 240 225 203 203 183 186 168  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 238 215 246 222 263 236 284 256 327 294 284 256 263 236 246 222  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 179 162 186 168 203 183 225 203 267 240 225 203 203 183 186 168  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 179 162 186 168 203 183 225 203 267 240 225 203 203 183 186 168  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 275 247 298 268 334 300 382 344 465 418 382 344 334 300 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 334 300 357 322 394 354 440 397 524 472 440 397 394 354 357 322  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 334 300 357 322 394 354 440 397 524 472 440 397 394 354 357 322  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 334 300 357 322 394 354 440 397 524 472 440 397 394 354 357 322  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 275 247 298 268 334 300 382 344 465 418 382 344 334 300 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 275 247 298 268 334 300 382 344 465 418 382 344 334 300 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 394 354 417 376 453 407 500 450 584 525 500 450 453 407 417 376  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 275 247 298 268 334 300 382 344 465 418 382 344 334 300 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 275 247 298 268 334 300 382 344 465 418 382 344 334 300 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 343 308 373 335 417 376 476 429 580 523 476 429 417 376 373 335  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 144 129 149 135 172 154 189 170 217 196 189 170 172 154 149 135  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 144 129 149 135 172 154 189 170 217 196 189 170 172 154 149 135  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 144 129 149 135 172 154 189 170 217 196 189 170 172 154 149 135  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 122 109 127 115 148 134 166 149 195 175 166 149 148 134 127 115  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 122 109 127 115 148 134 166 149 195 175 166 149 148 134 127 115  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 122 109 127 115 148 134 166 149 195 175 166 149 148 134 127 115  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 184 166 192 173 208 187 229 206 272 245 229 206 208 187 192 173  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 244 219 250 226 267 240 288 260 332 298 288 260 267 240 250 226  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 184 166 192 173 208 187 229 206 272 245 229 206 208 187 192 173  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 184 166 192 173 208 187 229 206 272 245 229 206 208 187 192 173  
Double Room - Sea View 2Возрасни 175 157 182 164 198 178 219 198 263 236 219 198 198 178 182 164  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 234 210 242 217 258 233 279 252 322 290 279 252 258 233 242 217  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 175 157 182 164 198 178 219 198 263 236 219 198 198 178 182 164  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 175 157 182 164 198 178 219 198 263 236 219 198 198 178 182 164  
ПОЛН ПАНСИОН  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 219 198 226 204 247 223 265 238 294 264 265 238 247 223 226 204  
Studio  - Garden View 2Возрасни 277 249 284 256 300 270 322 290 365 328 322 290 300 270 284 256  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 125 113 132 118 152 137 169 153 198 178 169 153 152 137 132 118  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 125 113 132 118 152 137 169 153 198 178 169 153 152 137 132 118  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 125 113 132 118 152 137 169 153 198 178 169 153 152 137 132 118  
Double Room - Inland View 2Возрасни 182 164 189 170 206 185 227 204 269 243 227 204 206 185 189 170  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 258 233 265 238 282 254 303 273 346 312 303 273 282 254 265 238  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 182 164 189 170 206 185 227 204 269 243 227 204 206 185 189 170  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 182 164 189 170 206 185 227 204 269 243 227 204 206 185 189 170  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 213 192 219 198 236 213 258 233 300 270 258 233 236 213 219 198  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 288 260 296 266 313 282 334 300 377 339 334 300 313 282 296 266  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 213 192 219 198 236 213 258 233 300 270 258 233 236 213 219 198  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 213 192 219 198 236 213 258 233 300 270 258 233 236 213 219 198  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 308 277 332 298 367 330 415 374 498 448 415 374 367 330 332 298  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 384 346 407 367 444 399 490 442 574 517 490 442 444 399 407 367  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 384 346 407 367 444 399 490 442 574 517 490 442 444 399 407 367  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 384 346 407 367 444 399 490 442 574 517 490 442 444 399 407 367  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 308 277 332 298 367 330 415 374 498 448 415 374 367 330 332 298  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 308 277 332 298 367 330 415 374 498 448 415 374 367 330 332 298  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 460 414 484 435 519 467 567 510 650 585 567 510 519 467 484 435  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 308 277 332 298 367 330 415 374 498 448 415 374 367 330 332 298  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 308 277 332 298 367 330 415 374 498 448 415 374 367 330 332 298  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 385 346 414 373 458 413 518 466 623 560 518 466 458 413 414 373  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 160 145 166 149 187 169 206 185 234 210 206 185 187 169 166 149  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 160 145 166 149 187 169 206 185 234 210 206 185 187 169 166 149  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 160 145 166 149 187 169 206 185 234 210 206 185 187 169 166 149  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 138 124 144 129 165 148 183 165 212 190 183 165 165 148 144 129  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 138 124 144 129 165 148 183 165 212 190 183 165 165 148 144 129  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 138 124 144 129 165 148 183 165 212 190 183 165 165 148 144 129  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 217 196 225 203 242 217 263 236 305 275 263 236 242 217 225 203  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 294 264 300 270 317 286 338 305 382 344 338 305 317 286 300 270  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 217 196 225 203 242 217 263 236 305 275 263 236 242 217 225 203  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 217 196 225 203 242 217 263 236 305 275 263 236 242 217 225 203  
Double Room - Sea View 2Возрасни 208 187 215 194 232 208 253 228 296 266 253 228 232 208 215 194  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 284 256 292 262 308 277 329 296 372 335 329 296 308 277 292 262  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 208 187 215 194 232 208 253 228 296 266 253 228 232 208 215 194  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 208 187 215 194 232 208 253 228 296 266 253 228 232 208 215 194  
МИНИМУМ НОЌИ НА ПРЕСТОЈ 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5  
Откажување до 3 дена пред пристигнување:наплата 1 ноќ.Непојавување:целосна наплата.  
 
 
 
 
 
 
 

  SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

E Hotel / 4 stars (A) / Larnaca
https://www.hotel-e.com/  
Авио билет Скопје-Ларнака-Скопје + трансфер аеродром-хотел-аеродром   
 
 
 
 
 
ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕУР ПО СОБА НА ДЕН  
СОБИ СМЕСТУВАЊЕ 01.04.19-30.04.19 01.04.19-30.04.19 01.05.19-31.05.19 01.05.19-31.05.19 01.06.19-30.06.19 01.06.19-30.06.19 01.07.19-31.07.19 01.07.19-31.07.19 01.08.19-31.08.19 01.08.19-31.08.19 01.09.19-30.09.19 01.09.19-30.09.19 01.10.19-16.10.19 01.10.19-16.10.19 17.10.19-31.10.19 17.10.19-31.10.19  
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 162 146 167 150 186 167 203 182 228 205 203 182 186 167 167 150  
Studio  - Garden View 2Возрасни 176 159 183 165 198 178 217 196 256 230 217 196 198 178 183 165  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 76 68 83 74 100 90 117 105 143 128 117 105 100 90 83 74  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 76 68 83 74 100 90 117 105 143 128 117 105 100 90 83 74  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 76 68 83 74 100 90 117 105 143 128 117 105 100 90 83 74  
Double Room - Inland View 2Возрасни 90 82 97 88 113 102 132 118 170 153 132 118 113 102 97 88  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 123 110 129 117 145 130 164 147 203 182 164 147 145 130 129 117  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 90 82 97 88 113 102 132 118 170 153 132 118 113 102 97 88  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 90 82 97 88 113 102 132 118 170 153 132 118 113 102 97 88  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 118 107 125 113 140 126 159 144 198 178 159 144 140 126 125 113  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 150 136 157 142 173 155 192 173 230 207 192 173 173 155 157 142  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 118 107 125 113 140 126 159 144 198 178 159 144 140 126 125 113  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 118 107 125 113 140 126 159 144 198 178 159 144 140 126 125 113  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 204 184 226 204 258 233 300 270 376 338 300 270 258 233 226 204  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 236 213 258 233 290 262 333 299 407 367 333 299 290 262 258 233  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 236 213 258 233 290 262 333 299 407 367 333 299 290 262 258 233  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 236 213 258 233 290 262 333 299 407 367 333 299 290 262 258 233  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 204 184 226 204 258 233 300 270 376 338 300 270 258 233 226 204  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 204 184 226 204 258 233 300 270 376 338 300 270 258 233 226 204  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 268 242 290 262 322 290 365 328 439 396 365 328 322 290 290 262  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 204 184 226 204 258 233 300 270 376 338 300 270 258 233 226 204  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 204 184 226 204 258 233 300 270 376 338 300 270 258 233 226 204  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 255 229 282 254 322 290 376 338 469 423 376 338 322 290 282 254  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 108 97 114 103 133 119 148 134 175 157 148 134 133 119 114 103  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 108 97 114 103 133 119 148 134 175 157 148 134 133 119 114 103  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 108 97 114 103 133 119 148 134 175 157 148 134 133 119 114 103  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 88 79 93 84 113 102 128 116 154 138 128 116 113 102 93 84  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 88 79 93 84 113 102 128 116 154 138 128 116 113 102 93 84  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 88 79 93 84 113 102 128 116 154 138 128 116 113 102 93 84  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 123 110 129 117 145 130 164 147 203 182 164 147 145 130 129 117  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 155 139 162 146 176 159 196 176 234 210 196 176 176 159 162 146  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 123 110 129 117 145 130 164 147 203 182 164 147 145 130 129 117  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 123 110 129 117 145 130 164 147 203 182 164 147 145 130 129 117  
Double Room - Sea View 2Возрасни 115 103 120 109 136 123 155 139 194 175 155 139 136 123 120 109  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 146 132 153 138 168 152 187 168 226 204 187 168 168 152 153 138  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 115 103 120 109 136 123 155 139 194 175 155 139 136 123 120 109  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 115 103 120 109 136 123 155 139 194 175 155 139 136 123 120 109  
ПОЛУ ПАНСИОН  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 183 165 188 169 207 187 224 202 249 225 224 202 207 187 188 169  
Studio  - Garden View 2Возрасни 219 197 226 204 240 217 260 234 298 268 260 234 240 217 226 204  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 97 88 104 94 122 109 138 124 164 147 138 124 122 109 104 94  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 97 88 104 94 122 109 138 124 164 147 138 124 122 109 104 94  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 97 88 104 94 122 109 138 124 164 147 138 124 122 109 104 94  
Double Room - Inland View 2Возрасни 134 120 140 126 155 139 175 157 213 192 175 157 155 139 140 126  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 187 168 194 175 208 188 228 205 266 239 228 205 208 188 194 175  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 134 120 140 126 155 139 175 157 213 192 175 157 155 139 140 126  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 134 120 140 126 155 139 175 157 213 192 175 157 155 139 140 126  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 162 146 168 152 183 165 203 182 240 217 203 182 183 165 168 152  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 215 194 222 199 236 213 256 230 294 265 256 230 236 213 222 199  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 162 146 168 152 183 165 203 182 240 217 203 182 183 165 168 152  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 162 146 168 152 183 165 203 182 240 217 203 182 183 165 168 152  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 247 223 268 242 300 270 344 309 418 377 344 309 300 270 268 242  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 300 270 322 290 354 319 397 357 472 425 397 357 354 319 322 290  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 300 270 322 290 354 319 397 357 472 425 397 357 354 319 322 290  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 300 270 322 290 354 319 397 357 472 425 397 357 354 319 322 290  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 247 223 268 242 300 270 344 309 418 377 344 309 300 270 268 242  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 247 223 268 242 300 270 344 309 418 377 344 309 300 270 268 242  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 354 319 376 338 407 367 450 406 525 473 450 406 407 367 376 338  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 247 223 268 242 300 270 344 309 418 377 344 309 300 270 268 242  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 247 223 268 242 300 270 344 309 418 377 344 309 300 270 268 242  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 308 278 335 302 376 338 429 386 523 470 429 386 376 338 335 302  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 129 117 135 122 154 138 170 153 196 176 170 153 154 138 135 122  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 129 117 135 122 154 138 170 153 196 176 170 153 154 138 135 122  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 129 117 135 122 154 138 170 153 196 176 170 153 154 138 135 122  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 109 98 115 103 134 120 149 135 175 158 149 135 134 120 115 103  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 109 98 115 103 134 120 149 135 175 158 149 135 134 120 115 103  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 109 98 115 103 134 120 149 135 175 158 149 135 134 120 115 103  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 166 149 173 155 187 168 206 186 245 220 206 186 187 168 173 155  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 219 197 226 204 240 217 260 234 298 268 260 234 240 217 226 204  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 166 149 173 155 187 168 206 186 245 220 206 186 187 168 173 155  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 166 149 173 155 187 168 206 186 245 220 206 186 187 168 173 155  
Double Room - Sea View 2Возрасни 157 142 164 147 178 160 198 178 236 213 198 178 178 160 164 147  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 210 189 217 196 233 209 252 226 290 262 252 226 233 209 217 196  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 157 142 164 147 178 160 198 178 236 213 198 178 178 160 164 147  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 157 142 164 147 178 160 198 178 236 213 198 178 178 160 164 147  
ПОЛН ПАНСИОН  
Studio for Sgl  - Garden View 1Возрасни 198 178 204 183 223 200 238 215 264 238 238 215 223 200 204 183  
Studio  - Garden View 2Возрасни 249 225 256 230 270 244 290 262 328 296 290 262 270 244 256 230  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни 113 102 118 107 137 124 153 138 178 160 153 138 137 124 118 107  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(0-1) 113 102 118 107 137 124 153 138 178 160 153 138 137 124 118 107  
Double Room for Sgl - Inland View 1Возрасни+1Деца(2-11) 113 102 118 107 137 124 153 138 178 160 153 138 137 124 118 107  
Double Room - Inland View 2Возрасни 164 147 170 153 185 167 204 184 243 218 204 184 185 167 170 153  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 233 209 238 215 254 228 273 246 312 280 273 246 254 228 238 215  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 164 147 170 153 185 167 204 184 243 218 204 184 185 167 170 153  
Double Room - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 164 147 170 153 185 167 204 184 243 218 204 184 185 167 170 153  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни 192 173 198 178 213 192 233 209 270 244 233 209 213 192 198 178  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Возрасни 260 234 266 239 282 254 300 270 339 305 300 270 282 254 266 239  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(0-1) 192 173 198 178 213 192 233 209 270 244 233 209 213 192 198 178  
Double Superior  - Inland View 2Возрасни+1Деца(2-11) 192 173 198 178 213 192 233 209 270 244 233 209 213 192 198 178  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни 277 249 298 268 330 297 374 336 448 404 374 336 330 297 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни 346 312 367 330 399 359 442 398 517 465 442 398 399 359 367 330  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 346 312 367 330 399 359 442 398 517 465 442 398 399 359 367 330  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-11) 346 312 367 330 399 359 442 398 517 465 442 398 399 359 367 330  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(0-1) 277 249 298 268 330 297 374 336 448 404 374 336 330 297 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+1Деца(2-11) 277 249 298 268 330 297 374 336 448 404 374 336 330 297 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Возрасни 414 373 435 392 467 420 510 459 585 527 510 459 467 420 435 392  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1) 277 249 298 268 330 297 374 336 448 404 374 336 330 297 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-11) 277 249 298 268 330 297 374 336 448 404 374 336 330 297 298 268  
Villa Garden - Private Pool with Jacuzzi 2Возрасни+2Деца(2-11) 346 312 373 336 413 372 466 420 560 504 466 420 413 372 373 336  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни 145 130 149 135 169 153 185 167 210 189 185 167 169 153 149 135  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 145 130 149 135 169 153 185 167 210 189 185 167 169 153 149 135  
Double Deluxe for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 145 130 149 135 169 153 185 167 210 189 185 167 169 153 149 135  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни 124 112 129 117 148 134 165 148 190 172 165 148 148 134 129 117  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(0-1) 124 112 129 117 148 134 165 148 190 172 165 148 148 134 129 117  
Double Room for Sgl - Sea View 1Возрасни+1Деца(2-11) 124 112 129 117 148 134 165 148 190 172 165 148 148 134 129 117  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни 196 176 203 182 217 196 236 213 275 247 236 213 217 196 203 182  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 264 238 270 244 286 257 305 275 344 309 305 275 286 257 270 244  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 196 176 203 182 217 196 236 213 275 247 236 213 217 196 203 182  
Double Deluxe  - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 196 176 203 182 217 196 236 213 275 247 236 213 217 196 203 182  
Double Room - Sea View 2Возрасни 187 168 194 175 208 188 228 205 266 239 228 205 208 188 194 175  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 256 230 262 236 277 249 296 267 335 302 296 267 277 249 262 236  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 187 168 194 175 208 188 228 205 266 239 228 205 208 188 194 175  
Double Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-11) 187 168 194 175 208 188 228 205 266 239 228 205 208 188 194 175  
МИНИМУМ НОЌИ НА ПРЕСТОЈ 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5 1 - 4  5  
Откажување до 3 дена пред пристигнување:наплата 1 ноќ.Непојавување:целосна наплата.  
 
 
 
 
 

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе