Следете нé или притиснете Escape

Grecotel Lux.Me Rhodos (ex. Rhodos Royal) / 4+ * (A Sup) / Faliraki / Rhodes

4
РЕДОВЕН ЦЕНОВНИК
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ЕУР. ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1ЕУР = 62МКD
Grecotel Lux.Me Rhodos (ex. Rhodos Royal) / 4+ stars (A Sup) / Faliraki / Rhodes

Авио билет од Солун + трансфер Скопје-Солун-Скопје + багаж до 20кг + трансфер аеродром-хотел-аеродром – 210 еур по лице

Задолжителна доплата за аеродромски такси – 45 еур по лице

Тотал – 255 еур по лице

 
ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕУР ПО СОБА НА ДЕН  
Соби Сместување 26.04.19-29.05.19 26.04.19-29.05.19 30.05.19-12.06.19 30.05.19-12.06.19 13.06.19-17.07.19 13.06.19-17.07.19 18.07.19-07.08.19 18.07.19-07.08.19 08.08.19-21.08.19 08.08.19-21.08.19 22.08.19-28.08.19 22.08.19-28.08.19 29.08.19-25.09.19 29.08.19-25.09.19 26.09.19-08.10.19 26.09.19-08.10.19 09.10.19-23.10.19 09.10.19-23.10.19  
ULTRA ALL EXCLUSIVE СМЕСТУВАЊЕ  
Bungalow - 1st Floor 2Возрасни 198 188 260 247 320 304 405 385 436 415 405 385 320 304 209 198 198 188  
Double Room - Garden View 2Возрасни 189 180 250 238 306 290 369 352 403 383 369 352 306 290 200 190 189 180  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 236 225 313 297 382 363 462 439 503 477 462 439 382 363 249 237 236 225  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 189 180 250 238 306 290 369 352 403 383 369 352 306 290 200 190 189 180  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 189 180 250 238 306 290 369 352 403 383 369 352 306 290 200 190 189 180  
Family Room - Garden View 2Возрасни 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 270 257 365 346 430 409 634 603 702 667 634 603 430 409 277 263 270 257  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 270 257 365 346 430 409 634 603 702 667 634 603 430 409 277 263 270 257  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 270 257 365 346 430 409 634 603 702 667 634 603 430 409 277 263 270 257  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1) 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(2-13) 216 206 292 277 345 327 507 482 562 534 507 482 345 327 222 210 216 206  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 278 265 376 357 444 422 653 620 724 687 653 620 444 422 285 272 278 265  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 278 265 376 357 444 422 653 620 724 687 653 620 444 422 285 272 278 265  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 278 265 376 357 444 422 653 620 724 687 653 620 444 422 285 272 278 265  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1) 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(2-13) 223 212 300 286 355 337 523 497 579 550 523 497 355 337 228 217 223 212  
Single Room - Land Side 1Возрасни 125 118 177 168 235 223 288 274 312 296 288 274 235 223 129 124 125 118  
Bungalow Superior - Poolside 2Возрасни 204 194 268 255 329 314 417 396 449 427 417 396 329 314 215 204 204 194  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни 223 212 293 278 359 342 458 436 495 469 458 436 359 342 234 222 223 212  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни 278 265 365 347 448 426 573 545 618 587 573 545 448 426 292 277 278 265  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(0-1) 223 212 293 278 359 342 458 436 495 469 458 436 359 342 234 222 223 212  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(2-13) 223 212 293 278 359 342 458 436 495 469 458 436 359 342 234 222 223 212  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни 353 336 580 552 674 639 927 880 1028 977 927 880 674 639 456 434 353 336  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 353 336 580 552 674 639 927 880 1028 977 927 880 674 639 456 434 353 336  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 353 336 580 552 674 639 927 880 1028 977 927 880 674 639 456 434 353 336  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(0-1) 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(2-13) 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(0-1) 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(2-13) 283 268 465 442 539 512 742 705 823 782 742 705 539 512 365 347 283 268  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1) 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(2-13) 404 384 533 507 624 593 836 794 928 882 836 794 624 593 419 398 404 384  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1)(0-1)(2-13) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1)(2-13)(2-13) 324 307 427 406 499 475 669 636 743 706 669 636 499 475 335 318 324 307  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(2-13) 372 354 490 466 574 546 769 730 854 812 769 730 574 546 386 366 372 354  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни 212 202 296 280 352 334 477 453 512 486 477 453 352 334 232 220 212 202  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 212 202 296 280 352 334 477 453 512 486 477 453 352 334 232 220 212 202  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 212 202 296 280 352 334 477 453 512 486 477 453 352 334 232 220 212 202  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни 216 206 298 284 355 337 482 457 517 492 482 457 355 337 233 222 216 206  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 270 257 373 355 444 422 602 572 646 614 602 572 444 422 290 276 270 257  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 216 206 298 284 355 337 482 457 517 492 482 457 355 337 233 222 216 206  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 216 206 298 284 355 337 482 457 517 492 482 457 355 337 233 222 216 206  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+1Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+1Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 545 518 645 613 812 772 1223 1162 1312 1246 1223 1162 812 772 556 528 545 518  
Superior Room - Sea View 2Возрасни 199 190 266 253 323 307 413 393 448 426 413 393 323 307 210 200 199 190  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 249 237 332 315 403 383 516 490 560 533 516 490 403 383 263 249 249 237  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 199 190 266 253 323 307 413 393 448 426 413 393 323 307 210 200 199 190  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 199 190 266 253 323 307 413 393 448 426 413 393 323 307 210 200 199 190  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни 298 284 394 374 472 448 685 650 753 715 685 650 472 448 316 300 298 284  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 298 284 394 374 472 448 685 650 753 715 685 650 472 448 316 300 298 284  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 298 284 394 374 472 448 685 650 753 715 685 650 472 448 316 300 298 284  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 239 227 315 299 377 358 548 520 602 572 548 520 377 358 253 240 239 227  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни 189 180 255 243 310 295 396 376 430 409 396 376 310 295 203 193 189 180  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни 237 225 318 303 387 368 495 470 538 512 495 470 387 368 253 240 237 225  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 189 180 255 243 310 295 396 376 430 409 396 376 310 295 203 193 189 180  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 189 180 255 243 310 295 396 376 430 409 396 376 310 295 203 193 189 180  
МИНИМУМ НОЌИ НА ПРЕСТОЈ 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22  
Важи за сите соби освен исклучок е-Suite Bungalow 2 Brooms:Откажување 14-7 дена пред пристигнување:наплата 30%;Откажување 6-2 дена пред пристигнување:наплата 50%;Откажување 1 ден пред пристигнување:наплата 85%;При непојавување или порано заминување од предвиденото:целосна наплата.Важи за-Suite Bungalow 2 Brooms:Откажување до 22 дена пред пристигнување:бесплатно;Откажување 21-14 дена пред пристигнување:наплата 50%;Откажување 13-7 дена пред пристигнување:наплата 80%;Откажување 6-1 ден пред пристигнување,непојавување или пак порано заминување:целосна наплата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grecotel Lux.Me Rhodos (ex. Rhodos Royal) / 4+ stars (A Sup) / Faliraki / Rhodes
https://rhodos.grecotel.com/  
Авио билет од Солун + трансфер Скопје-Солун-Скопје + багаж до 20кг + трансфер аеродром-хотел-аеродром – 210 еур по лицеЗадолжителна доплата за аеродромски такси – 45 еур по лицеТотал – 255 еур по лице  
 
 
 
 
 
ЦЕНИТЕ СЕ ВО ЕУР ПО СОБА НА ДЕН  
СОБИ СМЕСТУВАЊЕ 26.04.19-29.05.19 26.04.19-29.05.19 30.05.19-12.06.19 30.05.19-12.06.19 13.06.19-17.07.19 13.06.19-17.07.19 18.07.19-07.08.19 18.07.19-07.08.19 08.08.19-21.08.19 08.08.19-21.08.19 22.08.19-28.08.19 22.08.19-28.08.19 29.08.19-25.09.19 29.08.19-25.09.19 26.09.19-08.10.19 26.09.19-08.10.19 09.10.19-23.10.19 09.10.19-23.10.19  
ULTRA ALL EXCLUSIVE СМЕСТУВАЊЕ  
Bungalow - 1st Floor 2Возрасни 168 160 222 210 273 258 365 346 393 373 365 346 273 258 178 169 168 160  
Double Room - Garden View 2Возрасни 162 153 213 203 260 247 333 316 363 344 333 316 260 247 170 162 162 153  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 202 192 266 253 325 308 416 395 453 430 416 395 325 308 213 202 202 192  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 162 153 213 203 260 247 333 316 363 344 333 316 260 247 170 162 162 153  
Double Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 162 153 213 203 260 247 333 316 363 344 333 316 260 247 170 162 162 153  
Family Room - Garden View 2Возрасни 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 229 218 310 295 366 348 570 542 632 600 570 542 366 348 236 224 229 218  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 229 218 310 295 366 348 570 542 632 600 570 542 366 348 236 224 229 218  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 229 218 310 295 366 348 570 542 632 600 570 542 366 348 236 224 229 218  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1) 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room - Garden View 2Возрасни+2Деца(2-13) 184 175 248 236 293 278 457 434 506 480 457 434 293 278 188 179 184 175  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни 237 225 319 304 377 358 588 558 652 619 588 558 377 358 243 230 237 225  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 237 225 319 304 377 358 588 558 652 619 588 558 377 358 243 230 237 225  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 237 225 319 304 377 358 588 558 652 619 588 558 377 358 243 230 237 225  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Деца(0-1) 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+1Деца(2-13) 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1) 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Family Room Premier - Garden View 2Возрасни+2Деца(2-13) 189 180 256 243 302 287 470 447 522 495 470 447 302 287 195 185 189 180  
Single Room - Land Side 1Возрасни 106 102 150 143 199 189 259 247 280 266 259 247 199 189 110 105 106 102  
Bungalow Superior - Poolside 2Возрасни 174 165 228 217 280 267 375 357 405 385 375 357 280 267 183 174 174 165  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни 189 180 249 236 306 290 413 393 445 423 413 393 306 290 198 188 189 180  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни 237 225 310 295 382 363 516 490 556 528 516 490 382 363 248 236 237 225  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(0-1) 189 180 249 236 306 290 413 393 445 423 413 393 306 290 198 188 189 180  
LUX. ME Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(2-13) 189 180 249 236 306 290 413 393 445 423 413 393 306 290 198 188 189 180  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни 300 285 494 469 573 544 834 793 926 879 834 793 573 544 388 369 300 285  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 300 285 494 469 573 544 834 793 926 879 834 793 573 544 388 369 300 285  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 300 285 494 469 573 544 834 793 926 879 834 793 573 544 388 369 300 285  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(0-1) 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+1Деца(2-13) 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(0-1) 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Bungalow - Poolside 2Возрасни+2Деца(2-13) 240 228 395 376 458 435 667 634 740 704 667 634 458 435 310 295 240 228  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1) 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(2-13) 344 327 454 430 530 504 753 715 835 794 753 715 530 504 356 338 344 327  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1)(0-1)(2-13) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(0-1)(2-13)(2-13) 275 262 363 345 425 404 603 573 668 635 603 573 425 404 285 272 275 262  
LUX. ME Family Room - Sea View 2Возрасни+3Деца(2-13) 316 300 417 396 488 464 693 658 768 730 693 658 488 464 328 312 316 300  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни 180 172 252 239 299 284 429 408 460 438 429 408 299 284 197 187 180 172  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 180 172 252 239 299 284 429 408 460 438 429 408 299 284 197 187 180 172  
LUX. ME Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 180 172 252 239 299 284 429 408 460 438 429 408 299 284 197 187 180 172  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни 184 175 254 242 302 287 434 412 466 443 434 412 302 287 198 188 184 175  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 229 218 317 302 377 358 542 515 582 553 542 515 377 358 247 235 229 218  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 184 175 254 242 302 287 434 412 466 443 434 412 302 287 198 188 184 175  
LUX.ME Sky Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 184 175 254 242 302 287 434 412 466 443 434 412 302 287 198 188 184 175  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Возрасни+2Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+1Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+1Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Возрасни+2Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Suite Bungalow 2 Brooms - Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 464 440 548 522 690 656 1100 1046 1180 1122 1100 1046 690 656 473 449 464 440  
Superior Room - Sea View 2Возрасни 170 162 226 215 275 260 372 353 404 384 372 353 275 260 179 170 170 162  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Возрасни 213 202 283 268 343 326 464 442 505 479 464 442 343 326 224 213 213 202  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 170 162 226 215 275 260 372 353 404 384 372 353 275 260 179 170 170 162  
Superior Room - Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 170 162 226 215 275 260 372 353 404 384 372 353 275 260 179 170 170 162  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни 254 242 335 318 400 380 617 586 677 644 617 586 400 380 268 255 254 242  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(0-1) 254 242 335 318 400 380 617 586 677 644 617 586 400 380 268 255 254 242  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни+1Деца(2-13) 254 242 335 318 400 380 617 586 677 644 617 586 400 380 268 255 254 242  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1) 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(0-1)(2-13) 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Family Room Premier - Side Sea View 2Возрасни+2Деца(2-13) 204 194 268 255 320 305 494 469 542 515 494 469 320 305 215 204 204 194  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни 162 154 217 206 264 250 357 339 387 368 357 339 264 250 173 164 162 154  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Возрасни 202 192 270 257 329 313 446 424 484 460 446 424 329 313 215 204 202 192  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(0-1) 162 154 217 206 264 250 357 339 387 368 357 339 264 250 173 164 162 154  
Superior Room - Side Sea View 2Возрасни+1Деца(2-13) 162 154 217 206 264 250 357 339 387 368 357 339 264 250 173 164 162 154  
МИНИМУМ НОЌИ НА ПРЕСТОЈ 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22 1 - 21  22  
Важи за сите соби освен исклучок е-Suite Bungalow 2 Brooms:Откажување 14-7 дена пред пристигнување:наплата 30%;Откажување 6-2 дена пред пристигнување:наплата 50%;Откажување 1 ден пред пристигнување:наплата 85%;При непојавување или порано заминување од предвиденото:целосна наплата.Важи за-Suite Bungalow 2 Brooms:Откажување до 22 дена пред пристигнување:бесплатно;Откажување 21-14 дена пред пристигнување:наплата 50%;Откажување 13-7 дена пред пристигнување:наплата 80%;Откажување 6-1 ден пред пристигнување,непојавување или пак порано заминување:целосна наплата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе

 

 SGL – Еднокреветна соба DBL – Двокреветна соба TWIN – Двокреветна соба со одвоени кревети TRPL – Трокреветна соба QUAD – Четворокреветна соба FAMILY – Семејна соба ECO – Економична соба, слаб поглед, помала квадратура и/или послаба локација APT – Апартман RO – Само наем на соба BB – Ноќевање со појадок HB – Полупансион (појадок и вечера) FB – Полн пансион (појадок, ручек и вечера) AI – Се вклучено UAI – Ултра се вклучено ADL – Возрасен CHD – Дете INF – Бебе BABY COT – креветче за бебе